Условия за ползване

Въпреки, че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно цитираните лица не носят никаква отговорност.

Приемате да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите и добрите нрави. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите, както и уведомяването на вашия Интернет доставчик. IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и при нужда могат да бъдат използвани срещу Вас, за доказване на виновно поведение. Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят това за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, в база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето одобрение, уебмастъра, администратора и модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до евентуално разкриване на Вашите данни.

Избирайки Съгласен съм... Вие приемате горепосочените условия, както и ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА ФОРУМА и се задължавате да ги спазвате на страниците на сайта и форума на "Пежо Фенс България"


Върни се към страницата за вход